Vakmanschap

Door jarenlange ervaring heeft Ton van Gils in samenwerking met Magda Gadellaa een eigen manier en stijl van productiemethoden ontwikkeld: een kenmerkende werkwijze ten aanzien van de vervaardiging van orthopedisch schoeisel, ortheses, protheses en inlays (sport en dagelijks gebruik). Om deze werkwijze te waarborgen en door te zetten, ook op lange termijn, worden collega’s intern opgeleid door Ton van Gils. Dit wordt gedaan met behulp van een vast vervaardigingconcept.

Er wordt tevens tijd geïnvesteerd in het onderzoeken en uitproberen van nieuwe materialen en nieuwe werkwijzen. De schoenmode wordt door Van Gils op de voet gevolgd zodat de maatschoenen, orthesen en prothesen zo vervaardigd worden dat ze maatschappelijk geaccepteerd worden maar ook een modieuze uitstraling hebben.

Het maken van orthopedisch schoeisel en andere producten vraagt altijd om een samenspel. Hiervoor is een nauwe samenwerking nodig met medisch specialisten, leveranciers en collega’s in de branche. Van Gils Schoentechniek richt zich dan ook op een goede relatie met deze partijen, zodat het productieproces van hoge kwaliteit is. De producten die vervaardigd worden, zijn een totaal Nederlands fabricaat. Samenwerking met lage loonlanden is niet aan de orde.

Aanmeten
De meeste producten die wij aanbieden worden aangemeten. Dit wordt altijd gedaan door de schoentechnicus, Ton van Gils. Op deze manier kan hij inzicht krijgen in de individuele loop- en voetproblemen en kan hij de juiste oplossing vervaardigen. Ook kan hij hierbij advies geven.

Leesten
Nadat orthopedisch schoeisel aangemeten is worden er individuele leesten vervaardigd. Het maken van goede leesten vergt technisch inzicht en een helder beeld van de voetproblemen. Een goede leest maakt of breekt het eindproduct. In Van Gils Schoentechniek zal hij de leesten volledig zelf gaan vervaardigen. Hierbij zal hij ook zijn confectieachtergrond meenemen waardoor er orthopedische schoenen vervaardigd kunnen worden die zeer dicht bij confectieschoeisel .

Uitvoering
De uitvoering van het schoeisel en de producten is bij Van Gils Schoentechniek zeer belangrijk. We willen u zoveel mogelijk keuzevrijheid bieden en producten van hoge kwaliteit vervaardigen. Voor de keuze voor OSA beschikken wij over modellenboeken en leerstalen. U kunt ook zelf een voorstel doen. Het is wel belangrijk dat de vervaardigde schoenen van goede kwaliteit zijn en dat deze de gewenste oplossing bieden. Tijdens een advies- of aanmeetafspraak kan Ton van Gils u hier uitgebreid over informeren.

Leveranciers
Sommige onderdelen in het productieproces worden vervaardigd in samenwerking met leveranciers. Bijvoorbeeld voor de aanlevering van half-fabrikaat voor semi-orthopedisch schoeisel. Hierin proberen wij u zoveel mogelijk tegemoet te komen, door u bijvoorbeeld verschillende productbrochures aan te bieden. We hebben duidelijke afspraken gemaakt met leveranciers. Dit maakt het mogelijk om elk onderdeel in het productieproces, dat niet direct door Ton van Gils wordt vervaardigd, toch te controleren.

Wij vinden uw beleving enorm belangrijk. Mocht u nog vragen hebben over het specifieke proces van het product dat voor u wordt vervaardigd dan kunt u altijd langskomen of contact met ons opnemen.