Klachtenregeling

Klachtenprocedure
‘Ondanks dat wij ons best doen om u naar tevredenheid te helpen en te voorzien van een adequaat hulpmiddel, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over het geleverde hulpmiddel en/of de dienstverlening. Als het niet lukt om het probleem samen met de orthopedisch schoentechnicus op te lossen, kunt u een klacht indienen. U kunt uw klacht indienen per brief t.a.v. Van Gils Klachtenbehandeling of per mail aan :
contact@vangilsschoentechniek.nl t.a.v. Klachten-behandeling.

Werkwijze klachtenbehandeling
Van Gils Schoentechniek stuurt u een ontvangstbevestiging van de klacht. Vervolgens zal samen met de betrokken medewerker(s) en/of de directie op zoek gaan naar een gepaste oplossing.
Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost of als u geen bemiddeling wenst door Mw. M. Gadellaa, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de klachten-commissie van de branchevereniging:

Klachtencommissie Orthopedische en Medische Hulpmiddelen, Postbus 120, 3760 AC Soest, Telefoon: 035-6037964 E-mail: klachten@nvos-orthobanda.nl.

Werkwijze klachtencommissie
De commissie beoordeelt de situatie die is ontstaan en zal in eerste instantie proberen te bemiddelen. Als dit niet tot een oplossing leidt of als u geen bemiddeling wenst, dan zal ze overgaan tot een hoorzitting. Het oordeel luidt gegrond of ongegrond. De commissie kan geen boetes of andere sancties opleggen. Wenst u zich niet neer te leggen bij het oordeel van de commissie, dan kan de casus aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie van de SEMH (Stichting Erkennings-regeling voor leveranciers Medische Hulpmiddelen). Voor meer details over de werkwijze van de klachtencommissie verwijzen wij u naar de Klachten- folder op de website www.nvos-orthobanda.nl, onder de rubriek Kwaliteit-SEMH.