Klachtenregeling

Klachtenprocedure
‘Ondanks dat wij ons best doen om u naar tevredenheid te helpen en te voorzien van een adequaat hulpmiddel, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over het geleverde hulpmiddel en/of de dienstverlening. Als het niet lukt om het probleem samen met de orthopedisch schoentechnicus op te lossen, kunt u een klacht indienen. U kunt uw klacht indienen per brief t.a.v. Van Gils Klachtenbehandeling of per mail aan :
contact@vangilsschoentechniek.nl t.a.v. Klachten-behandeling.

Werkwijze klachtenbehandeling
Van Gils Schoentechniek stuurt u een ontvangstbevestiging van de klacht. Vervolgens zal samen met de betrokken medewerker(s) en/of de directie op zoek gaan naar een gepaste oplossing.
Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost of als u geen bemiddeling wenst door Mw. M. Gadellaa, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de klachten-commissie van de branchevereniging:

Klachtencommissie Orthopedische en Medische Hulpmiddelen, Postbus 120, 3760 AC Soest, Telefoon: 035-6037964 E-mail: klachten@nvos-orthobanda.nl.

Werkwijze klachtencommissie
De commissie beoordeelt de situatie die is ontstaan en zal in eerste instantie proberen te bemiddelen. Als dit niet tot een oplossing leidt of als u geen bemiddeling wenst, dan zal ze overgaan tot een hoorzitting. Het oordeel luidt gegrond of ongegrond. De commissie kan geen boetes of andere sancties opleggen. Voor meer details over de werkwijze van de klachtencommissie verwijzen wij u naar de Klachten- folder op de website www.nvos-orthobanda.nl, onder de rubriek Kwaliteit-SEMH.