Semi-orthopedische schoenen (B-uitvoering)

Vaak krijgen we de volgende reactie te horen: ‘Ik zie nauwelijks verschil tussen semi-orthopedische schoenen en confectieschoenen.’ Semi-orthopedische schoenen zien er aan de buitenkant bijna hetzelfde uit als confectieschoenen. Uiteraard zijn er wel verschillen. Semi-orthopedische schoenen bieden meer ruimte én mogelijkheden om voetbedden en aanpassingen aan te brengen zoals, bijvoorbeeld een verhoging of een zoolverstijving. Semi-orthopedische schoenen zijn geschikt voor cliënten met voetafwijkingen in lengte- en breedteverhoudingen. Ook kunnen ze een oplossing bieden voor functionele beperkingen. Zo worden de schoenen bij kinderen vaak toegepast bij instabiliteit in de enkelregio. Semi-orthopedische schoenen worden vervaardigd in de schoenenfabriek. Deze schoenen worden besteld uit de catalogus van de desbetreffende producent. De keuze van de producent hangt af van de maatvoering, de functionele eisen en het gewenste uiterlijk van de schoen..

Eerste paar semi-orthopedische schoenen

Een eerste paar semi-orthopedische schoenen wordt in de meeste gevallen voorgeschreven door een revalidatiearts, orthopedisch chirurg of reumatoloog . Sommige zorgverzekeraars gaan ook akkoord met een voorschrift van de huisarts of podotherapeut.

Wissel- en herhalingsparen

Na levering van het eerste paar, kan er bij de meeste zorgverzekeraars na drie maanden een wisselpaar aangevraagd worden. Dit paar mag gemaakt worden nadat het gebruik van het eerste paar is geëvalueerd.. Een paar mag door een herhalingspaar vervangen worden als het niet meer voldoet, ofwel niet langer ‘adequaat’ is. De meeste zorgverzekeraars gaan ervan uit dat de gebruiksduur van een paar schoenen vijftien tot achttien maanden is. Als een paar binnen de door de zorgverzekeraar gestelde gebruikstermijn moet worden vervangen, dan moet de orthopedisch schoentechnicus en soms ook de voorschrijver dit goed kunnen motiveren. Bovendien mag u meestal twee paar adequate schoenen in uw bezit hebben. Kinderen (jonger dan 16 jaar) kunnen geen aanspraak maken op een wisselpaar. De hoofdreden hiervan is de factor groei. Over het algemeen gebruikt men voor kinderen een gebruikstermijn van zes tot negen maanden. Indien de orthopedische schoenen niet meer adequaat zijn door b.v. groei of forse gebruikssporen, dan komen kinderen in aanmerking voor een nieuw paar orthopedische schoenen. Als uw schoenen niet meer adequaat zijn b.v. door een gewijzigde medische situatie, dan moet de voorschrijver uw voet- en/of loopprobleem opnieuw beoordelen om aanspraak te kunnen maken op een nieuw paar.

Procedure Aanmeten:

Wij werken op afspraak en bij binnenkomst wordt u zo spoedig mogelijk geholpen. De maximale wachttijd is 20 minuten. We beginnen met een intake waarin we een inspectie, loop en voetonderzoek doen. De verkregen informatie bespreken we met u en gezamenlijk nemen we de beslissing of semi-orthopedische schoenen een gunstige bijdrage zou kunnen leveren. De orthopedisch schoentechnicus bespreekt met u de functionele, cosmetische en financiële aspecten. Na de intake gaan  we daadwerkelijk aanmeten. Vaak blijken ook steunzolen nodig om de voeten voldoende te ondersteunen. Dit bestaat uit het nemen van een

voetafdruk, maten vermelden en een gipsafdruk maken. De intake en het aanmeten zijn uitsluitend op afspraak en nemen ongeveer een half uur in beslag. Indien er aanpassingen noodzakelijk aan de semi-orthopedische schoenen, dan kan de situatie zich voordoen dat we u uitnodigen voor een extra pasfase om de functionaliteit van de schoen optimaal te checken. Na het aanmeten wordt  een afleverafspraak gemaakt van zowel de steun-zolen als de semi-orthopedische schoenen. Tijdens de levering controleren we nogmaals de pasvorm en  de functionaliteit van uw schoenen. We  instrueren u over   het inlopen, het onderhoud en het dragen van de schoenen. Zo weten we zeker   dat u tevreden naar bui-ten loopt. Ten slotte volgt een evaluatie / controle-afspraak. Tijdens deze afspraak   evalueren we uw ervaringen. Samen met u beoordelen we of de schoenen voldoen en of er nog verbeteringen wenselijk en mogelijk zijn. Dit vindt in de regel drie tot zes weken na het afleveren plaats.

Inloopschema: Inloopschema 2023 pdf

Vergoedingen

Het grootste gedeelte van de kosten wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, vanuit de basisverzekering. Er geldt echter altijd een wettelijk verplichte eigen bijdrage. De hoogte van dit bedrag  verschilt per jaar. Het actuele bedrag kunt u vinden op onze website: www.vangilsschoentechniek.nl. Bij de meeste zorg-verzekeraars rekent u de eigen bijdrage bij levering met ons af. Als u aanvullend verzekerd bent, kunt u bij sommige verzekeraars ook de eigen bijdrage (gedeeltelijk) vergoed krijgen. Deze informatie kunt u vinden in uw polisvoorwaarden. De goedkeuring van uw zorgverzekeraar is soms voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen. Over het algemeen verloopt deze goedkeuring probleemloos. Er zijn echter regels voor de verstrekking van orthopedische schoenen. Deze regels kunnen bij iedere zorgverzekeraar anders zijn. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de specifieke voorwaarden. Uiteraard kunt u met uw vragen ook bij Van Gils Schoentechniek  terecht.

De eigen bijdrage van 2024 is:
Tot 16 jaar: € 65,00 per paar
Vanaf 16 jaar: € 130,00 per paar

Levertijd

Wij streven ernaar uw schoenen zo spoedig mogelijk te vervaardigen.  U wilt immers snel weer klachtenvrij lopen. Zorgverzekeraars hanteren een levertijd van maximaal zes  weken. Wij zullen wij er alles aan doen om de levertijd te verkorten.

Informeer gerust naar de verwachte levertijd.

Nazorg:

De semi-orthopedische schoenen worden met de grootste zorg vervaardigd. Indien er onverhoopt toch problemen ontstaan, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Indien er een reparatie aan uw orthopedische schoenen nodig is, dan raden wij u aan dit door ons uit te laten voeren.

Bij spoedeisende situaties en na telefonisch overleg, is het mogelijk een klaar-terwijl-u-wacht-afspraak te maken.

Garantie:

Op de pasvorm van uw semi-orthopedische schoenen heeft u drie maanden garantie. Voor het materiaal geldt een garantietermijn van zes maanden. Normale slijtage en onzorgvuldig gebruik vallen buiten de garantie. Evenals een ernstige verandering aan uw voeten. Mocht er toch iets mis zijn met uw schoenen, Van Gils Schoentechniek is altijd bereid naar een oplossing te zoeken ook al is de garantietermijn verstreken.

Tevredenheid / klachten :

Wij streven ernaar  u tevreden te maken en te houden door goede kwaliteit en nazorg te leveren. Als u desondanks toch niet tevreden bent, laat het ons dan weten. Alleen dan kunnen wij u helpen en ons blijven verbeteren. Indien u niet tevreden bent, neem dan contact met ons op. Binnen vijf werkdagen proberen wij een gepaste oplossing aan te bieden. Ten slotte bestaat er een officiële klachtenprocedure wanneer u er met ons echt niet uitkomt. Informatie over onze klachten-procedure vindt u op onze website.

Kwaliteitszorg :

Om de kwaliteit en de service te waarborgen zijn wij aangesloten bij de Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen. Deze stichting is een onafhankelijke organisatie die in samenspraak met de branche, gebruikersorganisaties en zorgverzekeraars, eisen opsteld waaraan een erkend bedrijf dient te voldoen. Jaarlijks controleert de SEMH, aan de hand van een toetsing, of wij daaraan voldoen. Zo bent u verzekerd van de beste zorg. Van Gils Schoentechniek kijkt vooral naar uw belang en hulpvraag en zal u goed informeren. Toch is het goed om te weten dat er diverse belangenorganisaties bestaan voor cliënten. Bovendien heeft iedere erkende orthopedische schoentechnicus een aansprakelijksheidverzekering.

Breed assortiment :

Naast semi-orthopedische schoenen verstrekt Van Gils Schoentechniek andere hulpmiddelen. Vraag gerust naar de andere folders met uitgebreide informatie over deze producten en diensten.

  • Loopanalyse en advies
  • Orthopedische schoenen
  • Steuzolen & inlay’s
  • Aanpassingen aan confectieschoenen /werkschoenen / sportschoenen
  • Verbandschoenen en extra zachte schoenen
  • Comfort confectieschoenen
  • Therapeutische elastische kousen
  • Push braces

 

Informatie:

Maandag buitendienst

Dinsdag  uitsluitend telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.30 uur / 13.30 uur tot 17.00 uur

Winkel geopend:

Woensdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur / 13.30 uur tot 17.00 uur

Behandeling uitsluitend op afspraak.     

Telefoon: 030 – 656 75 65 

E-mail: contact@vangilsschoentechniek.nl