AVG

Algemene gegevens Verwerkingsregister

Documentsoort: Model Verwerkingsregister
Documenttitel: Verwerkingsregister – verantwoordelijke – art30 AVG
Doel: Model voor gebruik als register van persoonsgegevensverwerking conform artikel 30 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Versie: 2
Datum: 4/mei/2018

Voor de gebruiker: Dit document is bestemd als model voor een verwerkingsregister conform artikel 30 uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679)
Het document kan gebruikt en uitgebreid worden zoals het is maar mag ook volledig naar eigen inzicht worden gewijzigd of als basis worden gebruikt voor het opzetten van een eigen register.
Dit model wordt als hulpmiddel of informatiebron rechtenvrij ter beschikking gesteld

Disclaimer: Hoewel de inhoud van dit model met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld aanvaardt Vot Solutions geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van mogelijke interpretatie verschillen, onvolledigheden of fouten in deze vrijblijvende bron van informatie. Opgemerkt moet worden dat de interpretatie van privacywetgeving onderhevig kan zijn aan verandering. Implementatie is maatwerk. Neem voor passend advies contact op met ons of raadpleeg uw eigen specialist.

Bronnen: Algemene Verordening Gegevensbescherming http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Commission Nationale de l’Informatique et des Libert├ęs (CNIL) https://www.cnil.fr/fr
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/